Në këtë klasë, të mësojnë për të luajtur në piano si një virtuoz.