Fortepiano ilə cəzb oyunu

Fortepiano-ilə-cəzb-oyunu

Bu sevimli gənc qadın müraciət etmək üçün, fortepianoda mahnı oyun karar. Cadugərlik üçün ok tuşlarını istifadə edin.

Səsvermə 358
Üçün 277
Ç 81
Qeyd 0.7737430167597765
9