Els animals es presenten en aquesta categoria, de descobrir a tocar el piano, xilòfon, tambors ...