En aquesta categoria, la vestimenta dels artistes abans de les seves actuacions.