Τα ζώα που εμφανίζονται σε αυτή την κατηγορία, να ανακαλύψουν παίζοντας πιάνο, ξυλόφωνο, τύμπανα ...