Pucanje Igra glazbene note sa klavira i treble muzički ključ

Pucanje-igra-glazbene-note-sa-klavira-i-treble-muzicki-kljuc

Pucaj glazbene note pritiskom tipke na klaviru.

Glasovanje 290
Za 217
Konz 73
Imajte na umu 0.7482758620689656
9