Nan kategori sa a, aprann jwe nan pyano tankou yon bon virtuose.