לנגן מוזיקה בסין עם כלב שמנגן בפסנתר

לנגן-מוזיקה-בסין-עם-כלב-שמנגן-בפסנתר

לחקות את הכלב על ידי לחיצה על המקשים הימני של הפסנתר.

הצבעה 317
עבור 261
חסרונות 56
הערה 0.8233438485804416
9