לנגן מוזיקה בסין עם כלב שמנגן בפסנתר

לנגן-מוזיקה-בסין-עם-כלב-שמנגן-בפסנתר

לחקות את הכלב על ידי לחיצה על המקשים הימני של הפסנתר.

הצבעה 392
עבור 322
חסרונות 70
הערה 0.8214285714285714
9