بازی رقص در یک باشگاه شبانه همراه با یادداشت های موسیقی است

بازی-رقص-در-یک-باشگاه-شبانه-همراه-با-یادداشت-های-موسیقی-است

هدف از این بازی است برای پیدا کردن شریک رقص های مختلف. نکته : اجتناب از نت های موسیقی.

رای گیری 11
برای 9
منفی 2
توجه داشته باشید 0.8181818181818182
9