بازی گروه رقص

بازی-گروه-رقص

اجرای طراحی رقص با فشار دادن کلید های arrow درخواست شده است.

رای گیری 45
برای 39
منفی 6
توجه داشته باشید 0.8666666666666667
9