پخش موسیقی با ستاره رنگارنگ

پخش-موسیقی-با-ستاره-رنگارنگ

اجتناب از ستاره در حال سقوط از آسمان. لطفا توجه داشته باشید که سرعت را افزایش می دهد با موسیقی است. . نکته : با کلیک بر روی دکمه سمت چپ موس را نگه داشتن ستاره.

رای گیری 1
برای 1
منفی 0
توجه داشته باشید 1.0
9