بازی از نت های موسیقی با یک پیانو و یک کلید سه برابر کردن

بازی-از-نت-های-موسیقی-با-یک-پیانو-و-یک-کلید-سه-برابر-کردن

شلیک نت های موسیقی را با فشار دادن کلید بر روی پیانو.

رای گیری 304
برای 228
منفی 76
توجه داشته باشید 0.75
9