மாடுகள் ஆட தொடங்குகின்றன போது

மாடுகள்-ஆட-தொடங்குகின்றன-போது
வாக்கு 135
இந்த 115
பாதகம் 20
குறிப்பு 0.8518518518518519
9