ஒரு மாட்டு கொண்ட பியானோ விளையாடுங்க

ஒரு-மாட்டு-கொண்ட-பியானோ-விளையாடுங்க

மாட்டு நீ பியானோ வலது விசைகள் கிளிக் செய்வதன் மூலம் நாடகம் என்று மூன்று இசை வழங்குகிறது.

வாக்கு 147
இந்த 88
பாதகம் 59
குறிப்பு 0.5986394557823129
9