Во оваа класа, да научат да свири на пијано како виртуоз.