Dyrene er omtalt i denne kategorien, oppdager spille piano, xylofon, trommer ...