Ang mga hayop ay itinampok sa kategoryang ito, tuklasin ang pag-play ng piano, saylopon, drums ...