Animácia sa stepař

Animacia-sa-stepar
Hlasovania 80
Pro 66
Kon 14
Poznámka 0.825
9