V tejto triede, učiť sa hrať na klavír ako virtuóz.