เคยต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้น! GroovyGaming เสนอทางเลือกของเกมกับกลุ่มเพลง