เล่นเพลงกับวงดนตรีพังค์

เล่นดนตรีกับวงดนตรีพังค์

การใช้เมาส์คลิกซ้ายเลือกเครื่องมือที่ต้องการจะได้ยิน

การออกเสียง 54
สำหรับ 45
จุดด้อย 9
หมายเหตุ 0.8333333333333334
9