การเล่นเพลงที่มีกอริลลา (Session Gorillaz Groove)

การเล่นเพลงที่มีกอริลลา-session-gorillaz-groove

ไม่ทำซ้ำกอริลลาปุ่มลูกศรช่วยให้คุณ

การออกเสียง 58
สำหรับ 49
จุดด้อย 9
หมายเหตุ 0.8448275862068966
9