การเล่นกีตาร์กับซานตา

การเล่นกีตาร์กับซานตา

ใช้ปุ่มตัวเลขการเล่นกีตาร์กับซานตา

การออกเสียง 75
สำหรับ 67
จุดด้อย 8
หมายเหตุ 0.8933333333333333
9