การเล่นกีตาร์ด้วย Bonhomme แดงและสีดำ

คนกีต้าร์ที่มีสีแดงและสีดำ
การออกเสียง 222
สำหรับ 186
จุดด้อย 36
หมายเหตุ 0.8378378378378378
9