เล่นกีตาร์อากาศ

เล่นกีตาร์อากาศ

คะแนนคะแนนมากที่สุดโดยการกดปุ่มลูกศรขวา

การออกเสียง 43
สำหรับ 38
จุดด้อย 5
หมายเหตุ 0.8837209302325582
9