การเล่นเพลงด้วยผลไม้และ Maracas

การเล่นเพลงด้วยผลไม้และ-maracas

คลิกที่ Maracas และผลไม้ที่เป็นไปได้มากขึ้นก่อนการสิ้นสุดของตัวจับเวลาที่

การออกเสียง 7
สำหรับ 6
จุดด้อย 1
หมายเหตุ 0.8571428571428571
9