ประกอบหนึ่งของ Ragga

ประกอบหนึ่งของ-ragga

หลายปุ่มที่มีอยู่ก่อนที่คุณคลิกเพื่อเริ่มต้นเสียงและผสมผสานวิธีการดังกล่าวจะได้รับการสร้างดนตรีของคุณ

การออกเสียง 18
สำหรับ 14
จุดด้อย 4
หมายเหตุ 0.7777777777777778
9