ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยความจำหู

ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยความจำหู

โปรดจำไว้ว่าเสียงที่นำเสนอให้กับถอดความในลำดับที่ถูกต้อง ในแต่ละขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มบันทึกใหม่ในลำดับที่

การออกเสียง 11
สำหรับ 9
จุดด้อย 2
หมายเหตุ 0.8181818181818182
9