การเล่นเพลงที่มีดนตรีและหมายเหตุ 2 เสา

เกมดนตรีที่มีหมายเหตุดนตรีและสองเสา

ย้ายทราบดนตรีเพื่อปุ่มลูกศรเพื่อหลีกเลี่ยงเสา

การออกเสียง 1
สำหรับ 1
จุดด้อย 0
หมายเหตุ 1.0
9