ดีเจเล่น

ดีเจเล่น
การออกเสียง 333
สำหรับ 294
จุดด้อย 39
หมายเหตุ 0.8828828828828829
9