นักเต้นที่สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการแตะ

ภาพเคลื่อนไหวที่มีนักแตะ
การออกเสียง 87
สำหรับ 72
จุดด้อย 15
หมายเหตุ 0.8275862068965517
9