สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวัว

ภาพเคลื่อนไหวที่มีวัว
การออกเสียง 111
สำหรับ 90
จุดด้อย 21
หมายเหตุ 0.8108108108108109
9