แอนิเมชั่เพลงเอเชีย -- กลองเครื่อง

เครื่องเพลงเอเชียอาศัยอยู่กลอง

นี่เป็นความบันเทิงดนตรีเล็ก ๆ น้อย ๆ ของดีจริงๆ

การออกเสียง 94
สำหรับ 81
จุดด้อย 13
หมายเหตุ 0.8617021276595744
9