เมื่อวัวที่จะเริ่มต้นในการเต้น

เมื่อวัวที่จะเริ่มต้นในการเต้น
การออกเสียง 148
สำหรับ 123
จุดด้อย 25
หมายเหตุ 0.831081081081081
9