ม้าร้องเพลงในท่อนคอรัส

ม้าร้องเพลงในท่อนคอรัส

ม้าได้ตัดสินใจที่จะได้รับเป็นเพลงที่ช่วยลงตัวที่ผสมผสานกัน คลิกบนม้าที่จะหักหลังและอีกครั้งที่จะหยุดมัน

การออกเสียง 277
สำหรับ 241
จุดด้อย 36
หมายเหตุ 0.8700361010830325
9