เกมจำลองกับเปียโน

เกมจำลองกับเปียโน
การออกเสียง 3789
สำหรับ 3005
จุดด้อย 784
หมายเหตุ 0.793085246766957
9