เปียโนเสมือนจริง

เปียโนเสมือน
การออกเสียง 2458
สำหรับ 1978
จุดด้อย 480
หมายเหตุ 0.8047192839707079
9