เปียโนเสมือนจริง

เปียโนเสมือน
การออกเสียง 2490
สำหรับ 2003
จุดด้อย 487
หมายเหตุ 0.804417670682731
9