เล่นเปียโนเสมือนจริง

เล่นเปียโนเสมือน

เขียนทำนองคุณค่าของนักเปียโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเปียโนเสมือนที่

การออกเสียง 1640
สำหรับ 1308
จุดด้อย 332
หมายเหตุ 0.7975609756097561
9