เล่นแบตเตอรี่ (2)

เล่นกลอง-2

เรียนรู้ที่จะเล่นกลองโดยการเล่นบันทึกการร้องขอ
ใช้ปุ่ม A, S, D, J, K และลิตร

การออกเสียง 79
สำหรับ 67
จุดด้อย 12
หมายเหตุ 0.8481012658227848
9