แต่งตัวเกมกับเก็บเกี่ยว

เกมแต่งตัวด้วยเก็บเกี่ยว
การออกเสียง 40
สำหรับ 31
จุดด้อย 9
หมายเหตุ 0.775
9