แต่งตัวขึ้นเกมครอบครัว

เกมแต่งตัวเป็นครอบครัว
การออกเสียง 63
สำหรับ 51
จุดด้อย 12
หมายเหตุ 0.8095238095238095
9