แต่งตัวเกมกับวงร็อค

แต่งตัวเกมกับวงร็อค

วงร็อคชุดนี้ก่อนที่พวกเขาเอาขั้นตอนที่

การออกเสียง 55
สำหรับ 45
จุดด้อย 10
หมายเหตุ 0.8181818181818182
9