Các động vật được đặc trưng trong thể loại này, khám phá chơi piano, xylophone, trống ...