Ngựa hát trong dàn hợp xướng

Ngua-hat-trong-dan-hop-xuong

Những con ngựa đã quyết định để có được vào âm nhạc, giúp hài hòa hoàn hảo. Click vào để tống tiền con ngựa và một lần nữa để ngăn chặn nó.

Biểu quyết 277
Đối với 241
Nhược điểm 36
Lưu ý 0.8700361010830325
9