Khi bò bắt đầu khiêu vũ

Khi-bò-bắt-đầu-khiêu-vũ
Biểu quyết 142
Đối với 120
Nhược điểm 22
Lưu ý 0.8450704225352113
9