Trận Hip Hop với một khỉ và Ban giám khảo rất nghiêm trọng (2)

Tran-hip-hop-voi-mot-khi-va-ban-giam-khao-rat-nghiem-trong-2

Trò chơi này thực sự tốt, bạn phải giúp con khỉ thực hiện vũ đạo bằng cách nhấn các phím yêu cầu. Hãy vui vẻ!

Biểu quyết 68
Đối với 64
Nhược điểm 4
Lưu ý 0.9411764705882353
9