Bộ nhớ trò chơi

Bo-nho-tro-choi

Ghi thứ tự của các ghi chú càng lâu càng tốt để vượt qua địa ngục máy này.

Biểu quyết 12
Đối với 10
Nhược điểm 2
Lưu ý 0.8333333333333334
9