Chơi nhạc với các ngôi sao đầy màu sắc

Chơi-nhạc-với-các-ngôi-sao-đầy-màu-sắc

Tránh các ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Xin lưu ý rằng tốc độ tăng lên với âm nhạc. . Mẹo: Nhấn chuột trái để giữ cho các ngôi sao.

Biểu quyết 1
Đối với 1
Nhược điểm 0
Lưu ý 1.0
9