Chơi Guitar ảo

Choi-guitar-ao

Soạn bài hát của bạn bằng cách nhấn vào nút, sau đó nhấn play để nghe sáng tạo của bạn.

Biểu quyết 500
Đối với 386
Nhược điểm 114
Lưu ý 0.772
9