Chơi Guitar ảo

Choi-guitar-ao

Soạn bài hát của bạn bằng cách nhấn vào nút, sau đó nhấn play để nghe sáng tạo của bạn.

Biểu quyết 530
Đối với 406
Nhược điểm 124
Lưu ý 0.7660377358490567
9