Chơi Guitar ảo

Choi-guitar-ao

Soạn bài hát của bạn bằng cách nhấn vào nút, sau đó nhấn play để nghe sáng tạo của bạn.

Biểu quyết 405
Đối với 313
Nhược điểm 92
Lưu ý 0.7728395061728395
9