Chơi Guitar ảo

Choi-guitar-ao

Soạn bài hát của bạn bằng cách nhấn vào nút, sau đó nhấn play để nghe sáng tạo của bạn.

Biểu quyết 570
Đối với 432
Nhược điểm 138
Lưu ý 0.7578947368421053
9