Chơi Guitar ảo

Choi-guitar-ao

Soạn bài hát của bạn bằng cách nhấn vào nút, sau đó nhấn play để nghe sáng tạo của bạn.

Biểu quyết 395
Đối với 306
Nhược điểm 89
Lưu ý 0.7746835443037975
9