Makeover trò chơi

Makeover-tro-choi

Cassandra revamps trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc của ông.

Biểu quyết 22
Đối với 16
Nhược điểm 6
Lưu ý 0.7272727272727273
9